2013-03-button-agro-limburg Varkensmest

Varkensmest en/of mengsels van varkensmest met andere dierlijke organische meststoffen moeten eerst worden gehygiëniseerd ( 1 uur op 70 graden Celsius) voordat deze mogen worden geëxporteerd.

  • Indien u gehygieniseerde vaste mest heeft, kunnen wij deze rechtstreeks voor u exporteren.
  • Indien u vaste mest heeft, kunnen wij de hygiënisatie en de export voor u verzorgen.
  • Indien u drijfmest heeft, kunnen wij met behulp van de inzet van mobiele centrifuges de scheiding in een vaste fractie (dikke fractie) en een vloeibare fractie (dunne fractie) verzorgen. Daarna verzorgen wij de hygiënisatie en de export van de vaste dikke fractie.
Met de genoemde mogelijkheden kunt u voldoen aan de toekomstige mestverwerkingsplicht en wij zijn gaarne bereid om de mogelijkheden op uw bedrijf te bespreken.