mest-gevraagd

2013-03-button-agro-limburg Welkom bij Agro Limburg

Agro Limburg is sinds 1997 actief in de export van dierlijke mest naar Duitsland en Frankrijk. Wij kunnen uw mest als waardevolle grondstof inzetten in het buitenland voor de plantaardige productie en/of de productie van energie. Door de ruime opslagmogelijkheden van de verwerkte mest bij de akkerbouwers in Frankrijk en de continue toepassing van mest in Duitse energie installaties (Biogasanlagen) kunnen wij de mest continu tegen concurrerende prijzen ophalen, onafhankelijk van het weer of seizoen.

Mestverwerkingsplicht.nl
Agro Limburg is tevens initiatiefnemer van mestverwerkingsplicht.nl, dat beheerd wordt door Agro Systems. Uit ervaring weten wij dat alleen mestprodukten met hoge mineralengehalten en/of droge stofgehalten interessant zijn om te exporteren. Veel mest is daardoor niet geschikt om te verwerken en/of te exporteren, maar juist wel om op de binnenlandse markt te gebruiken. Om de binnenlandse markt van mest te kunnen blijven voorzien en om tevens te bereiken dat de juiste mestsoorten verwerkt gaan worden, is het een must dat de mogelijkheid van het overdragen van de verwerkingsplicht middels een VVO optimaal wordt benut.
Op de site  www.mestverwerkingsplicht.nl ziet u wat mestverwerkingsplicht.nl precies doet.